DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID

Duurzaamheid is belangrijk voor Zandhandel Goderie- van Vliet. We willen optimaal bijdragen aan maatschappij, milieu en het welzijn van onze medewerkers. Zandhandel Goderie- van Vliet levert een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Met de nationale bijdrage aan de infrastructuur en diverse bouwprojecten stimuleren wij de economie, werkgelegenheid, sociale omstandigheden en veiligheid in verschillende regio`s. Zonder grondstoffen geen nieuw wegennet of woning. We realiseren ons ook dat de aanleg van waterwerken, wegen en nieuwbouw invloed heeft op het milieu. Door te investeren in technologie en milieukennis streven we ernaar om deze invloed tot een minimum te beperken. We staan er dan ook om bekend om uiterst zorgvuldig te werk te gaan.

ZANDHANDEL GODERIE- VAN VLIET BLIJFT WERKEN AAN HAAR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO).
MET ONDER ANDERE CO2-REDUCTIE ALS CONCRETE DOELSTELLING.

CO2 PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het niveau op de Ladder vertaalt zich in concreet voordeel in het aanbestedingsproces: hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting op de inschrijfprijs.

VEILIGHEID

De veiligheid van de mensen die voor en met ons werken heeft altijd de hoogste prioriteit. Om onze werkomgeving incident- en ongeval vrij te maken, hebben we het veiligheidsprogramma NINA met alle personeelsleden gevolgd. Het veiligheidsprogramma is in samenspraak met de medewerkers tot stand gekomen. De grondslag voor het veiligheidsprogramma is de visieverklaring uitgedragen door het topmanagement. De visieverklaring wordt ondersteund door vijf kernwaarden en vijf regels. In de visieverklaring wordt uitgedrukt dat veiligheid van onze medewerkers een kernwaarde is.

Logo_Co2-prestatieladder
NINA

CERTIFICATEN

Wij houden ons aan de regels van de opdrachtgever. Daarom bezitten wij meerdere certificaten en deelnemingen.

  • ISO 9001:2008 gecertificeerd
  • VCA ** 2008/05 gecertificeerd
  • Certificaat ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen, SIKB protocol 7001 en 7003
  • Certificaat voor de “Port Security” in Amsterdam
  • Lid van Bouwend Nederland
  • Erkend leerbedrijf voor Fundeon Kenniscentrum beroepsonderwijs bouw en infra

Ook zijn wij in het bezit van productcertificaten die betrekking hebben op het winnen en leveren van zand:

  • BRL 9313 K83544 certificaat “Zand uit dynamische wingebieden“ Afgehaald op 1 van de loswallen van J. van Vliet bv
  • BRL 9313 K41307 Certificaat zand Markermeer/IJsselmeer
  • BRL 9313 K20945 Certificaat “Ontzilt Zeezand“
blog_-ISO-9001-2008_2
amsterdam
vca
SliderFundeon2
bouwend
keurmerk-bodembeheer
image001

Zandhandel Goderie van Vliet
Lagedijkerweg 6b
1742 NB Schagen

0224-227489